Eczacınızı bilgilendirmeniz gereken durumlar

Ertesi gün hapı almaya gittiğinizde eczacınızı mutlaka bilgilendirmeniz gereken hastalıklar ve sağlık bilgileri şunlardır:1

  •  Karaciğer hastalığınız varsa. Ertesi gün hapı, karaciğer hastalığı olan kadınlara önerilmez.
  • Şiddetli astım hastası iseniz.
  • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan bazı ilaçları kullanıyorsanız (fenitoin, fosfenitoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, okskarbazepin).
  • HIV enfeksiyonu için ritonavir, efavirenz, neviparin gibi ilaçları kullanıyorsanız.
  • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için rifampisin, rifabutin gibi bazı antibiyotikleri kullanıyorsanız.
  • Anksiyete veya depresyon için bitkisel ekstreler (St John’s wort – Hypericum perforatum) kullanıyorsanız.
  • Eğer adetiniz geciktiyse ve memelerde şişlik veya sabah bulantısı gibi gebelik işaretleri yaşıyorsanız, zaten hamile olma durumunuz varsa.
  • Mantar enfeksiyonu tedavisi için griseofulvin kullanıyorsanız.

Referanslar

1.Ürün kullanma talimatı / kısa ürün bilgisi