HAP
BİLGİLER

Ertesi gün hapı doğurganlığı olumsuz etkilemez!

ERTESi GüN HAPI

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

ERTESi GüN HAPI

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

HAP
BİLGİLER

Ertesi gün hapı kullandıktan sonra bir hafta bebeğinizi emzirmeyin. İlacı içtikten sonra süt kesilmemesi için 5 gün boyunca sütünüzü mutlaka sağdıktan sonra, sağmış olduğunuz sütü atınız.

HAP
BİLGİLER

Ertesi gün hapı doğurganlığı olumsuz etkilemez!

 • İçeriğindeki etkin madde veya katkı maddelerinden birine (katkı maddelerinin listesini ürünün kullanım talimatında bulabilirsiniz) karşı bilinen bir alerjik durum varsa kullanılmamalıdır. Emin olmadığınız bir durum varsa eczacınıza danışınız.1
 • Ertesi gün hapı almaya gittiğinizde eczacınızı mutlaka bilgilendirmeniz gereken hastalıklar ve sağlık bilgileri şunlardır: 1
 • Karaciğer hastalığınız varsa. Ertesi gün hapı, karaciğer hastalığı olan kadınlara önerilmez.
 • Şiddetli astım hastası iseniz.
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan bazı ilaçları kullanıyorsanız (fenitoin, fosfenitoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, okskarbazepin).
 • HIV enfeksiyonu için ritonavir, efavirenz, neviparin gibi ilaçları kullanıyorsanız.
 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için rifampisin, rifabutin gibi bazı antibiyotikleri kullanıyorsanız.
 • Anksiyete veya depresyon için bitkisel ekstreler (St John’s wort – Hypericum perforatum) kullanıyorsanız.
 • Eğer adetiniz geciktiyse ve memelerde şişlik veya sabah bulantısı gibi gebelik işaretleri yaşıyorsanız, zaten hamile olma durumunuz varsa.
 • Mantar enfeksiyonu tedavisi için griseofulvin kullanıyorsanız.
 • Levonorgestrel içeren ertesi gün hapı ile ulipristal asetat içeren ertesi gün hapı birlikte kullanılmamalıdır.

Referanslar

1. Ürün kullanma talimatı / kısa ürün bilgisi